• 0312 473 78 78
  • info@kefaletsigortasi.com.tr

Kefalet Senedi

 28.11.2017 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yapılan değişiklikle teminat mektubunun tanımı genişletilmiş ve sadece bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları değil, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de teminat mektubu kapsamında sayılmıştır.

Dolayısıyla kefalet senedini; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen ve ihalelerde geçici kesin ve avans teminat olarak sunulabilen belgeler şeklinde tarif edebiliriz.

Geçici kefalet senedi, geçici teminat mektubu olarak, kesin kefalet senedi, kesin teminat mektubu olarak, avans kefalet senedi de; şayet sözleşmede avans verilmesine yönelik bir hükme yer verilmişse bu kapsamda avans teminat mektubu olarak kullanılabilir.


Kefalet senetlerinin ihalelerde teminat olarak kullanılabilmesi imkanı 28.11.2017 tarihli Kanun değişikliği ile getirilmiş olmasına karşın, kefalet senetlerinin içerik ve şeklinin nasıl olacağına yönelik bir düzenleme yapılmadığından, yani herhangi bir standart form oluşturulmadığından, bir süre kefalet senetlerinin ihalelerde kullanma imkanı fiilen mümkün olamamıştır.

Ancak 19.06.2018 tarihinde uygulama yönetmeliklerinde (Yapım, hizmet, mal ve danışmanlık yönetmelikleri) yapılan değişiklikle “Geçici Kefalet Senedi”, “Kesin Kefalet Senedi” ve “Avans Kefalet Senedi” standart formları yönetmeliklerin ekine eklenerek, kefalet senetlerinin ihalelerde fiilen kullanılmasının önü açılmıştır.


Burada şunu da ilave etmek gerekir ki, 19.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi, yönetmelik değişikliklerinin yayımı tarihinden 30 gün sonra şeklinde belirlenmiştir. Dolayısıyla fiilen ancak 19.07.2018 tarihinden itibaren kefalet senetlerine ihale dokümanı kapsamındaki standart formlar arasında yer verilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Kefalet senetleri; diğer standart formlarda olduğu gibi, ilgili yerlerine ihale, kişi ve idare bilgilerine yer verilerek sigorta şirketlerine veya acentelerine onaylatıldıktan sonra teminat mektubu olarak ihaleyi yapan idareye sunulabilir.

Sık Sorulan Sorular

Kefalet Sigortasının Avantajı Nedir?

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte bankadan kullanılan mektuplar sigortalının kredi notlarında gayri nakdî kredi olarak görünüp teminat mektubu kullanan firmanın kredi limitlerinde daralmaya sebep olmaktadır. Teminat mektubu yerine kefalet sigortası düzenlendiğinde ise firmanın kredi limitlerinde gayri nakdî veya nakdî kredi kullanımı görünmeyeceği için firma bankadaki limitlerini asıl gerekli olan kredi kullanımı yönünde kullanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca kefalet senedi veren sigorta şirketleri kredi kullanım ücreti, limit tahsis ücreti gibi hiçbir ek ücret talep etmemektedir.

 

Kefalet Sigortası En Çok Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kefalet sigortası konusu ve kapsamı itibari ile banka teminat mektubu verilen veya kabul eden her alanda kullanılabilir. Fakat kamu kurumlarının kefalet senetlerini kabul etmeleri zorunlu olmasına rağmen teminatı kabul eden özel sektör ise kefalet senedini kabul etmek veya ret etmek kendi inisiyatifindedir.

Kefalet Sigortası Maliyeti Nedir?

Kefalet sigortası maliyeti kefalet senedi düzenlenirken sigortalıdan alınan primler ve gereken durumlarda ipotek ve rehin için alınan masraflarıdır. Kefalet Sigortası Primleri kefalet senedi düzenlenecek sigortalının daha önceden sigorta şirketi ile çalışmaları, kefaletin senedinin geçici veya kesin olması, kefalet sigortası ihale için hangi kuruma verileceği gibi birçok etken dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sigorta şirketleri kefalet senedi düzenlerken sadece mektup vadesi kadar sigorta pirimi alırken bankalar teminat mektubu vermek için mektup komisyonunun yanında hesap işletim ücreti, limit tahsis ücreti, limit kullanım ücreti gibi birçok ek kalem talep etmekte ve ayrıca ipotek ve rehin gibi işlemlerde alınan masraflar için sigorta şirketine göre daha yüksek rakamlar istemekte oldukları göz önüne alındığında kefalet sigortası banka teminat mektubu maliyetine göre daha düşük kalmaktadır.

Kefalet sigortası veren firmalar kefalet senedi düzenlemek ilk olarak talep eden şirkete ait aşağıda belirtilen belge ve mali verileri talep etmektedir. Kefalet sigortası şirketleri gerekli durumlarda ek bilgi ve belgeler isteyebilirler.

Lehtar Kurum Bilgisi

Kefalet Teminat Türü

Kefaletin Vadesi

İhale Tarihi

Kefalet Tutarı

Sigortalı / Borçluya Ait Bilgiler

Vergi Levhası

Ticaret Sicili Gazetesi

Vergi Beyannamesi

Mizan

Bilanço

Gelir Tablosu

Son İmza Sirküleri

Findeks Raporu

Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere düzenlenen kefalet senedi örneği aşağıdaki gibidir.Kurumun talebine göre özel formatlarda kefele senedi düzenlenmesi mümkündür.

Nisan 2019 tarihi itibari ile Aksigorta şirketinin kefalet sigortası düzenleme ruhsatı bulunmamaktadır. İlerleyen tarihlerde şirket bu branşta faaliyet gösterebilir.

Kefalet sigortası kamu ihale kanununa göre kamu tarafından açılan bütün ihalelerde kefalet senetleri teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet sigortası primleri kefaletin vadesi ve kefalet tutarına göre hesaplanıp kredi kartından veya banka havalesi yoluyla kefalet sigortası yapan şirketler tarafından tahsil edilir.

Türkiye’de ihalelerde kefalet sigortasının tam anlamıyla  kullanılmasına 2018 yılında başlanmış olup henüz birkaç adet sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme ruhsatı vardır. Kefalet sigortasını  yapan sigorta şirketlerinin öncülüğünü  Quick Sigorta yapmaktadır.

Kefalet sigortası yapan sigorta şirketleri kefalet senedi talep eden firmaların mali kayıtlarını inceledikten sonra kefalet tutarı 500.000 TL ye kadar imza veya çek karşılığı kefalet senedi verebilmektedir.

500.000 TL yi aşan kefalet senedi talepleri için araç rehin veya ipotek karşılığı düzenlenmektedir.

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile birebir aynı özelliklere sahip olup kefalet sigortası kamu ihalelerinde banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet sigortası almak için acenteliğimizle irtibata geçmeniz ve gireceğiniz ihale ile ilgili bilgileri ne kadar teminat istediğinizi ve mali verilerini paylaşmanız ilk aşamada yeterlidir.

İnceleme aşamasından sonra kefalet senedinin hangi şartlarda verilebileceği bilgisi sizinle paylaşılarak kabul etmeniz durumunda belge düzenlenmektedir.

 

Geçici kefalet senedi almak için acenteliğimizle irtibata geçebilirsiniz

Düzenlenen kefalet senedinin vadesi tarihinden önce iade edilmesi sebebi ile prim iade yapılmamaktadır.

Kefalet sigortası düzenleme yetkisi olan şirketlerin hangileri olduğunu güncel listesine  https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri  linke tıklayarak hazinenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.