• 0312 473 78 78
  • info@kefaletsigortasi.com.tr

Kefalet Sigortası Maliyeti Nedir?

Kefalet Sigortası Maliyeti Nedir?

Kefalet sigortası maliyeti kefalet senedi düzenlenirken sigortalıdan alınan primler ve gereken durumlarda ipotek ve rehin için alınan masraflarıdır. Kefalet Sigortası Primleri kefalet senedi düzenlenecek sigortalının daha önceden sigorta şirketi ile çalışmaları, kefaletin senedinin geçici veya kesin olması, kefalet sigortası ihale için hangi kuruma verileceği gibi birçok etken dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sigorta şirketleri kefalet senedi düzenlerken sadece mektup vadesi kadar sigorta pirimi alırken bankalar teminat mektubu vermek için mektup komisyonunun yanında hesap işletim ücreti, limit tahsis ücreti, limit kullanım ücreti gibi birçok ek kalem talep etmekte ve ayrıca ipotek ve rehin gibi işlemlerde alınan masraflar için sigorta şirketine göre daha yüksek rakamlar istemekte oldukları göz önüne alındığında kefalet sigortası banka teminat mektubu maliyetine göre daha düşük kalmaktadır.