• 0312 473 78 78
  • info@kefaletsigortasi.com.tr

İhalede Kefalet Sigortası Dönemi

İhalede Kefalet Sigortası Dönemi

Hazine, reel sektörün ihalelere katılmasını kolaylaştıracak uygulama başlattı. Buna göre teminat mektubu vermek yerine 'kefalet sigortası' yaptırılabilecek.

Hazine Müsteşarlığı reel sektörü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yaptı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Artık şirketlerimiz bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerse 'kefalet sigortası' da yaptırabilecek” dedi.

TÜM DÜNYADA UYGULANIYOR

Şimşek, kefalet sigortasının, borçlunun alacaklıya karşı yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı teminat sağladığını hatırlatarak, kefalet sigortalarının dünyanın birçok ülkesinde banka teminat mektubu gibi kullanıldığını söyledi. ABD’de teminat ihtiyacının tamamının Avrupa'da ise 25'nin sigorta şirketlerince karşılandığına, bu oranın Asya Pasifik'te yüzde 50, Güney Amerika'da yüzde 95 olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'de de kefalet sigortası genel şartlarında geçen yıl yapılan değişiklikle bu sigortanın banka teminat mektubunun işleyişine benzer bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

Şimşek, özel sigorta şirketlerince sunulan söz konusu sigortanın diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında daha etkin kullanılabilmesi amacıyla mevzuat düzenlemesi yaptıklarını belirterek, “Hazine tarafından, Kamu İhale Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılarak kefalet sigortalarının kamu ihalelerinde de kullanımının önü açılmıştır” diye konuştu.

BANKA KREDİLERİ BAŞKA ALANA

Değişiklikle özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite oluşturulduğunu vurgulayan Şimşek, bankalarca halihazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin başka alanlarda kullanımı imkanının sağlandığını ve teminat ihtiyacının karşılanmasında ürün çeşitliliğinin artırıldığını bildirdi.

10.09.2017 - 3 yıl önce